تبلیغات
بی راهه - نهرهای آب در پیش است

بی راهه

محبوبم! برای رسیدن به آغوش محبتت، ساده ترین راه را نشانم بده.

«هرکس از این نهر آب بنوشد یا بچشد از من نیست، مگر باندازه یک کف دست!

پس همه نوشیدند جز عده کمی

و لشکر به حرکتش ادامه داد تا ...

رویاروی دشمن،

لشکر مقابل لکشر

آن ها که در امتحان خوردن آب، کم آورده بودند، دلشان لرزید که ما طاقت مبارزه نداریم.

و آنها که سربلند امتحان قبلی بودند، همان ها که آرزوی دیدار معشوق را داشتند گفتند: چه بسیار عده کمی که بر عده زیادی غلبه کردند که خدا با صابران است.»۱

و این من و تو هستیم و نهرهای آبی که در پیش است و جانی که تشنه می شود و در برابر آزمایش نخوردن، ندیدن و ... قرار می گیرد.

 اللهم الرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. 

پاورقی:

۱. اشاره به داستان مبارزه طالوت با جالوت در آیات ۲۴۶ تا ۲۵۱ سوره بقره

 


نوشته شده در پنجشنبه 27 شهریور 1393 ساعت 07:14 ب.ظ توسط علی فیروزه چی نظرات | |

Design By : Pichak