تبلیغات
بی راهه - آن تِكه گِلِ سیاهِ بدبو!

بی راهه

محبوبم! برای رسیدن به آغوش محبتت، ساده ترین راه را نشانم بده.

آن تِکّه گِلِ سیاهِ بدبو! سر و شکل پیدا کرده بود و آماده برای خلقتی از جنس دیگر.

روح، دمیده شد و خدا به خودش آفرین گفت: «فَتَبارَكَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقین»

آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین، باید به تسخیر این مخلوق تازه در می آمد.

و او در بهت و حیرت و فرشته ها که چرا!؟

وخداوند خودش معلم او شد «وعلّم الآدمَ الاسماءَ کُلَّها» ...

وآدم فراموشکار شد و زمین محل فرودش ...

و خداوند، نمایندگانی فرستاد تا فرزندان آدم بدون معلم نمانند، «آیاتش را بخوانند و پاكشان كنند و آنان را كتاب و حكمت بیاموزند»

...

و فرزندان آدم، هنوز فراموشکار می شوند.

در بهت و حیرت!  

و آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین همچنان در تسخیرشان.

و معلمان، عهده دار شده اند تا این مخلوق را از بهت و حیرت درآورند...
 

 

                                       *********************

روز معلم

            هفته معلم

                           و تك تك لحظات عمر معلمین حقیقی

                                                                            پر خیر و بركت باد.


نوشته شده در چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 ساعت 06:43 ب.ظ توسط علی فیروزه چی نظرات | |

Design By : Pichak