تبلیغات
بی راهه - به یاد من باش

بی راهه

محبوبم! برای رسیدن به آغوش محبتت، ساده ترین راه را نشانم بده.

دوستی داشتم که می گفت:

به یاد من باش در خوشی ها، تا یادت کنم در سختی ها

به یاد من باش در سرای فانی، تا یادت  کنم در سرای باقی

به یاد من باش با طاعتم، تا یادت کنم با رحمتم

به یاد من باش با عبادتم، تا یادت کنم با کمکم

به یاد من باش با دعا، تا یادت کنم با اجابت

به یاد من باش با شکر نعمت، تا یادت کنم با زیادکردن نعمت

به یاد من باش تا  یادت کنم

فاذکرونی اذکرکم


نوشته شده در چهارشنبه 9 اسفند 1391 ساعت 07:10 ق.ظ توسط علی فیروزه چی نظرات | |

Design By : Pichak